Công ty Mẹ - PVN đạt doanh thu 43.214 tỉ đồng năm 2012
Ngày 17/1, tại Hà Nội, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013.

Tham dự có đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV-LĐ thuộc Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Hậu trình bày báo cáo tại hội nghị.

Năm 2012 được đánh giá là một năm rất khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, các Ban chuyên môn của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các công việc thuộc chức năng và nhiệm vụ của từng ban, luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đã tư vấn cho các cấp lãnh đạo trong Tập đoàn trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty Mẹ - Tập đoàn và người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Tổng doanh thu đạt 43.214 tỉ đồng, bằng 144% kế hoạch năm, tăng 45% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 24.511 tỉ đồng, bằng 114% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với năm 2011. Nộp ngân sách nhà nước đạt 23.047 tỉ đồng, bằng 107,8% kế hoạch năm, tăng 31% so với năm 2011.

Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm 2012, Tập đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư, tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Giá trị thực hiện đầu tư trong toàn Tập đoàn năm 2012 đạt 91 nghìn tỉ đồng, bằng 87,5% kế hoạch năm, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 89,8 nghìn tỉ đồng, bằng 96,3% kế hoạch năm.

Các ban QLDA, các Công ty, chi nhánh của Công ty Mẹ - Tập đoàn đã luôn bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án; trong năm 2012, về cơ bản tiến độ các dự án kiểm soát theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa XI của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn đã xây dựng đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ.

Ngày 16/8/2012, Chính phủ đã họp xem xét và ban hành Thông báo kết luận số 309/TB-VPCP, ngày 28/8/2012. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nêu trên, Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015 trình Bộ Công Thương thẩm định. Bộ Công Thương đã thẩm định thống nhất với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (ngày 5/1/2013), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-TTg, đồng thời Tập đoàn đang hướng dẫn các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt trong quý I/2013.

Trong năm 2012, tình hình biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày 23/6/2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo công khai chào thầu quốc tế tại 09 Lô Dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam và ngày 30/11/2012, Tàu Khảo sát Địa chấn Bình Minh 02, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu Trung Quốc xâm hại, gây đứt cáp thu nổ địa chấn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn đã phối hợp tích cực với các Bộ, Ngành liên quan trong việc triển khai an toàn các dự án khảo sát điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò dầu khí trên Biển Đông đã góp phần quan trọng vào công tác khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và Hải đảo.

Tập đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác an ninh, an toàn dầu khí; luôn chủ động thông báo, chỉ đạo các đơn vị có giải pháp ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thiên nhiên; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và chi đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các công trình của Tập đoàn và các đơn vị, khu vực có hoạt động dầu khí và đảm bảo hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị hiệu quả, toàn diện và bền vững, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Đồng chí Phùng Đình Thực phát biểu tại hội nghị.

Công tác An sinh xã hội được các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội của Tập đoàn đặc biệt quan tâm và CBCNV nhiệt tình hưởng ứng, ngay từ những ngày đầu năm, Tập đoàn đã cam kết và chỉ đạo người đại diện của Tập đoàn ở các đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội trong Tập đoàn năm 2012 là 600 tỉ đồng. Kết quả thực hiện trong năm 2012, Tập đoàn thực hiện 604 tỉ đồng, bằng 101% so với cam kết. Trong đó riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện là 74,85 tỉ đồng, bằng 211,7% so với cam kết từ đầu năm.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, công văn số 867/BTC-TCDN ngày 17/1/2012 của Bộ Tài Chính về tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm của các Tập đoàn Kinh tế, Tập đoàn triển khai và xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí trong Tập đoàn là 3715 tỉ đồng, trong đó riêng kế hoạch tiết giảm chi phí của Công ty Mẹ - Tập đoàn trong năm 2012 là 1.046 tỉ đồng.

Kết quả thực hiện trong năm 2012, toàn Tập đoàn đã thực hiện tốt và vượt mức cao so với kế hoạch đề ra với số tiền tiết giảm được là 5.104 tỉ đồng, bằng 137,4% so với kế hoạch Tập đoàn cam kết, trong đó Công ty Mẹ - Tập đoàn tiết giảm chi phí đạt 1.177 tỉ đồng, bằng 112,6 % so với kế hoạch cam kết từ đầu năm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, đồng chí Phùng Đình Thực và đồng chí Đỗ Văn Hậu trao
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2012, cùng với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã làm tốt vai trò điều hành, quản lý và thực hiện vượt mức toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2012 đã khẳng định hoạt động của Công ty Mẹ - Tập đoàn là hiệu quả với cơ cấu vốn đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như phát triển bền vững của Tập đoàn, góp phần nâng cao uy tín của Tập đoàn ở trong nước và nước ngoài; công tác an toàn lao động, môi trường được đảm bảo; công tác an sinh xã hội được thực hiện theo đúng cam kết, đời sống CBCNV Tập đoàn được giữ ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của toàn thể CBCNV Tập đoàn trong suốt năm qua. Những nỗ lực đó đã góp phần vào thành tích chung của Tập đoàn. Năm 2013 là năm đầy khó khăn, thách thức. Đồng chí Phùng Đình Thực kêu gọi toàn thể CBCNV ngành Dầu khí đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PVN