PXA: Ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội