Khu Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí PDF Print E-mail
Written by Quản Trị   
Sunday, 15 July 2012 10:30

Vị trí: Phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An
Quy mô: khoảng 6.0ha
Tổng mức đầu tư: 800.000.000.000 đồng


Last Updated on Tuesday, 17 July 2012 16:00