Trợ giúp Cổ đông

Địa chỉ liên hệ cho cổ đông
Các cổ đông cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An, tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 - Quang Trung - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383 586488
Fax: 0383 586696
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự: Bà Nguyễn Thị Lê Trâm

1. Theo quy định tại Điều 85 và 86 Luật Doanh nghiệp, quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty được ghi nhận ở: (1) cổ phiếu do công ty phát hành; và (2) sổ đăng ký cổ đông do công ty lập và được Chi tiết...

2. Theo quy định tại Điều 85 và 86 Luật Doanh nghiệp, quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty được ghi nhận ở: (1) cổ phiếu do công ty phát hành; và (2) sổ đăng ký cổ đông do công ty lập và được Chi tiết...

3. Theo quy định tại Điều 85 và 86 Luật Doanh nghiệp, quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty được ghi nhận ở: (1) cổ phiếu do công ty phát hành; và (2) sổ đăng ký cổ đông do công ty lập và được Chi tiết...

4. Theo quy định tại Điều 85 và 86 Luật Doanh nghiệp, quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty được ghi nhận ở: (1) cổ phiếu do công ty phát hành; và (2) sổ đăng ký cổ đông do công ty lập và được Chi tiết...

5. Trước đây tôi nắm giữ 4% cổ phần phổ thông của Công ty A, sau khi mua cổ phần mới phát hành, hiện nay tôi đang nắm giữ 6%. Khi thực hiện việc mua cổ phần, Công ty A chỉ cấp cho tôi một phiếu thu. Chi tiết...

6. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty nhà nước cũng cần phải chi hoa hồng môi giới. Xin hỏi vấn đề này được quy định như thế nào?Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Chi tiết...

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Chi tiết...

8. Các nội dung về Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh? Chi tiết...

9. Trình tự đăng ký kinh doanh? Chi tiết...

10. Các hành vi bị cấm? Chi tiết...

11. Khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp có những nghĩa vụ gì? Chi tiết...

12. Doanh nghiệp có quyền gì khi tham gia hoạt động kinh doanh? Chi tiết...

13. Điều kiện kinh doanh là gì? Chi tiết...

14. Trường hợp nào một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác? Chi tiết...

15. Một vài doanh nghiệp trước khi tiến hành tăng vốn từ nguồn thặng dư đã thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, xin hỏi vấn đề này có liên quan đến quy định pháp luật nào không? Chi tiết...