Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động của PVIT:

- Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, kinh doanh các trung tâm thương mại, khu đô thị, công nghiệp khu chung cư;
- Đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý các dự án thủy điện;
- Thăm dò, khai thác, chế biến mua bán khoáng sản;
- Dịch vụ ủy thác đầu tư; Đầu tư tài chính;
- Đầu tư kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh vật tư vật liệu sản phẩm nghành Dầu khí (Phân đạm, Ga, Xăng dầu)
- Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
- Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình: Dân dụng, Công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Xây dựng các công trình: Hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
- Vận tải hành khách du lịch, hàng hoá đường bộ;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.