Liên Hệ

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
Tel: 0383 586 488
Fax: 0383 586 696
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Đường Hùng Cường
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 117)

2. Giám đốc
Ông: Đường Hùng Cường
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 120)

3. Phó Giám đốc
Ông: Trần Đình Quang
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 115)

4. Phó Giám đốc
Ông: Trần Hoàng Đạt
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 116)

5. Phòng Tổ chức Hành chính

 

7. Phòng Tài chính kế toán
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phóng
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 110)

8. Ban kế hoạch đầu tư
Trưởng phòng: Ông Trần Lương Sơn
Điện thoại: 0383 586488 (Máy lẻ 112)

 

10. Xí nghiệp PVIT 10
Giám đốc: Ông Đinh Hữu Bắc
Điện thoại: 0383 586488

11. Xí nghiệp PVIT 11
Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Trung
Điện thoại: 0383 586488

12. Xí nghiệp PVIT 12
Giám đốc: Ông Thái Ngọc Thanh
Điện thoại: 0383 586488

13. Ban Quản lý Tòa Nhà Dầu khí Nghệ An
Trưởng Ban: Ông Phan Đình Chúng
Điện thoại: 0383 869979

14. Sàn Giao dịch Bất động sản Dầu khí Nghệ An
Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Thảo
Điện thoại: 0383 525258

 

support 01 - 0902.226.109
support 02 - 0912.193.484