Công trình Phòng Bảo hiểm khu vực số 4 - Bảo Việt

Vị trí: Thị trấn Quỳnh Giát - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
Quy mô:
- Diện tích khu đất xây dựng  : 253 m2
- Diện tích xây dựng              : 125 m2
- Tổng diện tích sàn              : 304 m2

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3