PVN học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Sáng 28/2, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn và hơn 2.500 đảng viên đang có mặt tại các điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Bùi Văn Thạch trao Bằng khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng Bằng khen cho Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo để PVN đạt được những thành tích xuất sắc năm 2012.

Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV PVN và 3 đồng chí thuộc Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đã nhận danh hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Bùi Văn Thạch báo cáo chuyên đề “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Bùi Văn Thạch báo cáo chuyên đề tại hội nghị

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên, Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực yêu cầu từng Đảng viên, từng tổ chức cơ sở Đảng phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 và nhấn mạnh, năm 2013, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội nhất định, dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn gặp khó khăn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, với trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung thực hiện Chương trình hành động năm 2013 với 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.

Các Đảng viên tham dự hội nghị tại Viện Dầu khí Việt Nam

(Theo nguồn PVN)